autisme bij vrouwen
Zorg

Het herkennen en vaststellen van autisme: geen simpele taak

Autisme is een gedragsstoornis die zich op ontzettend veel verschillende manieren kan uiten. De bekendste symptomen van autisme zijn niettemin het vasthouden aan vaste gewoontes (en daarmee het slecht kunnen verwerken van veranderingen) en problemen met sociale interactie. Laatstgenoemde behelst zowel verbale als non-verbale communicatie. Tot op de dag van vandaag hebben specialisten niettemin moeite om vast te stellen of er bij iemand echt sprake is van autisme. Zo zie je dat autisme het vaakst bij mannen wordt vastgesteld, terwijl het allerminst vaststaat dat deze stoornis per se vaker bij mannen voorkomt dan bij vrouwen. Autisme bij vrouwen komt dan ook vaak op een andere manier tot uiting dan bij mannen. Lees er hieronder meer over. 

autisme bij vrouwen

Waarin onderscheidt zich autisme bij vrouwen?

Problemen met de sociale interactie en met het opbouwen van relaties en aanhoudende sociale contacten. Dat is iets waar alle autisten, man én vrouw, last van kunnen hebben. Opvallend is echter dat dit bij mannen meestal duidelijker zichtbaar is dan bij vrouwen. Dit komt simpelweg door het feit dat veel autistische vrouwen heel goed in staat zijn om hun tekortkomingen te compenseren of te camoufleren. Goed voor hen, zou je zeggen, maar pas op: dit constante compenseergedrag is ongelooflijk vermoeiend. En ook zorgt het ervoor dat de personen om de bewuste vrouw heen niet snel signalen zullen ontvangen die duiden op autisme. Een vaststelling en een diagnose blijven daardoor ver weg. Dit is ongewenst, want een diagnose brengt duidelijkheid en erkenning, wat erg belangrijk is.

autisme bij vrouwen