Vitalis WoonZorg Groep
Zorg

Invloed van de coronamaatregelen op bewoners binnen ons verpleeghuis

Minder bezoek en vermindering van de activiteiten lijken meer rust op de afdelingen van Vitalis te geven. Geen tot weinig bewoners lopen rond en zitten het overgrote deel van de dag in hun woningen. Maatregelen zoals het bezoekverbod hebben eveneens gevolgen op de gezondheid, gedragingen en het welzijn van bewoners in verpleeghuizen met zich meegebracht. Behandelaars zien hier een wisselend beeld in. Sommige bewoners tonen meer probleemgedrag dan andere bewoners.

De impact van de maatregelen op welzijn is gemeten op basis van de sociale contacten van de bewoners, de activiteiten, stemming, de zorg en het gedrag van bewoners.

Vitalis WoonZorg Groep

Eenzaamheid en gedragsproblematiek

Het blijkt dat onder andere het bezoekverbod samen met het dragen van beschermingsmiddelen en de nieuwe structuur van het zorgteam een grotere impact heeft dan verwacht.  Vooral ouderen in verzorgings-en verpleeghuizen voelen zich psychisch kwetsbaar en eenzamer dan voor de maatregelen. De toename in probleemgedrag is hier dan ook van af te leiden. Apathie, depressie, angst en negativiteit richting de familie komen steeds vaker voor.

We zien dat vooral bij bewoners zonder ernstige cognitieve problematiek, zoals onder andere dementie, de mentale gezondheid achteruit is gegaan. Onze bewoners blijven het contact met naasten missen. Het digitaal contact was slechts deels een oplossing en heeft een positieve rol gespeeld.

Digitaal contact wordt vermoeilijkt

We zien dat bewoners met lichte tot matige cognitieve problemen het digitaal contact niet begrijpen. Hiernaast was er veel onrust en verdriet bij de bewoners. Mensen met een audiovisuele beperking kwamen binnen het digitale contact niet tot hun recht omdat gevoel en het essentiële persoonlijk contact niet aanwezig waren.

Vitalis WoonZorg Groep

Van de bewoners, die het digitaal contact wel begrepen benoemde een overgroot deel zijn of haar eenzaamheid tijdens het contact met de familie.

Nieuwe manieren om contact te houden

Vitalis doet er alles aan om haar bewoners op verschillende manieren te faciliteren om contact te houden met hun naasten en familie. Extra medewerkers werden hiervoor ingeroosterd om hierbij te helpen. Raambezoek en zelfs dagactiviteiten via het raam (dansen) worden veelvuldig ingezet.

Met een grote glimlach kunnen wij nu toch zeggen dat er nu minder beperkingen zijn voor het ontvangen van bezoek. In ieder geval niet op basis van frequentie. Ook zijn de bewoners vrij om naar buiten te gaan als ze dat willen. Uiteraard dient alle bezoek in overleg binnen de instelling plaats te vinden.